PRIVACY STATEMENT PERFICIO ADVISEURS B.V

Perficio Adviseurs, gevestigd Fluwijnberg 31, 4708 CA Roosendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Perficio Adviseurs verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens van de organisatie waar jij werkt
 • Telefoonnummers werk en mobiel
 • E-mailadres (zakelijk en privé)
 • Naam organisatie waar de persoon werkzaam is

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Perficio Adviseurs verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling, met als grondslag de uitvoering van de overeenkomst
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, met als grondslag jouw toestemming
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, met als grondslag de uitvoering van de overeenkomst
 • Je te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten, met als grondslag jouw toestemming en de uitvoering van de overeenkomst
 • Perficio Adviseurs verwerkt ook persoonsgegevens wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

4. Geautomatiseerde besluitvorming

Perficio Adviseurs neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden 20 mei 2018 2 genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een adviseur van Perficio Adviseurs) tussen zit. Perficio Adviseurs gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Office365 voor kantoor applicaties
 • PIB voor klant-, project- en urenadministratie en facturatie
 • Davilex voor de financiële administratie

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren bovenstaande persoonsgegevens ongeveer 5-10 jaar, zodat wij in staat blijven om contact te leggen wanneer wij dat nodig achten. Daarnaast bewaren wij 2 jaar op onze website cookies voor Google Analytics.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Perficio Adviseurs verstrekt gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Vooraf vragen wij daar toestemming voor aan jou.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Perficio Adviseurs gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Perficio Adviseurs en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@perficio.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Perficio Adviseurs wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Perficio Adviseurs neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@perficio.nl